دانلود کارتون Big Buck Bunny

مدیریت فیلم سافت این مطلب رو نوشته در تاریخ جمعه نهم مهر 1389 . اگر دوست داشتید بدید .

دانلود کارتون Happy Feet

http://www.cinemagora.co.uk/images/films/16/52416-b-happy-feet.jpg

Part1

Part2

Part3

Part4

Part5

Part6

Part7

پس از دانلود تمامی فایلهای دانلود شده را در یک فولدر قرار دهید سپس Part 1 را Extract کنید ، این گونه تمام فیلم به صورت یک جا Extract میشود و قابل نمایش خواهد بود.

مدیریت فیلم سافت این مطلب رو نوشته در تاریخ سه شنبه بیست و سوم شهریور 1389 . اگر دوست داشتید بدید .

دانلود کارتون Up

مدیریت فیلم سافت این مطلب رو نوشته در تاریخ پنجشنبه هجدهم شهریور 1389 . اگر دوست داشتید بدید .

دانلود کارتون بارش کوفته قلقلی

مدیریت فیلم سافت این مطلب رو نوشته در تاریخ دوشنبه پانزدهم شهریور 1389 . اگر دوست داشتید بدید .

دانلود کارتون Monsters vs Aliens 2009

مدیریت فیلم سافت این مطلب رو نوشته در تاریخ دوشنبه پانزدهم شهریور 1389 . اگر دوست داشتید بدید .

دانلود کارتون A Crithmas Carol

مدیریت فیلم سافت این مطلب رو نوشته در تاریخ شنبه سیزدهم شهریور 1389 . اگر دوست داشتید بدید .

دانلود کارتون Number 9

مدیریت فیلم سافت این مطلب رو نوشته در تاریخ جمعه دوازدهم شهریور 1389 . اگر دوست داشتید بدید .

دانلود انیمیشن Penguins of Madagascar New to the Zoo 2009

مدیریت فیلم سافت این مطلب رو نوشته در تاریخ پنجشنبه یازدهم شهریور 1389 . اگر دوست داشتید بدید .

دانلود کارتون بتمن

مدیریت فیلم سافت این مطلب رو نوشته در تاریخ پنجشنبه یازدهم شهریور 1389 . اگر دوست داشتید بدید .

دانلود کارتون فصل شکار

مدیریت فیلم سافت این مطلب رو نوشته در تاریخ پنجشنبه یازدهم شهریور 1389 . اگر دوست داشتید بدید .

دانلود انیمیشن بر اب رفته

مدیریت فیلم سافت این مطلب رو نوشته در تاریخ یکشنبه بیست و هفتم مرداد 1387 . اگر دوست داشتید بدید .

دانلود انیمیشن شنل قرمزی

مدیریت فیلم سافت این مطلب رو نوشته در تاریخ شنبه بیست و ششم مرداد 1387 . اگر دوست داشتید بدید .